Entre os dias 12 e 14 de Novembro, irá realizar-se, em Granada, a FIRPA - Feria Internacional de Conservación y Restauración del Patrimonio.
http://www.fermasa.org/expositores/firpa-feria-internacional-de-conservacin-y-restauracin-del-patrimonio